Praktijkondersteuning GGZ

Fried Kolb (sociaal psychiatrisch verpleegkundige) en Els Kuijk (psychologe) werken als praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ)voor beide Larense praktijken.

De POH-GGZ is een gespecialiseerd verpleegkundige/psychologe  die zorg biedt op het terrein van de geestelijke gezondheid. Direct en dichtbij vanuit de praktijk van de huisarts.

De POH-GGZ werkt nauw samen met de Larense huisartsen. Consultatie en begeleiding door de POH-GGZ vinden vaak plaats op verwijzing van de huisarts.

De huisarts blijft eindverantwoordelijk voor de geboden zorg.

Het wettelijk jaarlijkse eigen risico van patienten wordt niet aangesproken.

Zo is de hulp en ondersteuning laagdrempelig, snel en op maat voor zoveel mogelijk mensen beschikbaar. 

De POH-GGZ kan in veel gevallen goede, laagdrempelige en effectieve hulp bieden: depressies, angststoornissen en fobieën, verslavingsproblemen, verwerkingsproblematiek, relatieproblemen, problemen in de opvoeding behoren tot de gebieden waarop de POH-GGZ hulp kan bieden.

Als de problematiek ernstiger is, kan de POH-GGZ samen met uw huisarts een keuze maken uit intensievere behandelmogelijkheden bij andere instellingen.

 De POH-GGZ

  • Is een goed opgeleide professional, een ervaren spv (sociaal-psychiatrisch verpleegkundige/psychologe).

  • Heeft ervaring met werken in de eerste lijn.

  • Werkt volgens de stepped-care benadering, dwz de behandeling intensiveren indien nodig.

  • Heeft kennis van de sociale kaart in de regio.

  • Heeft goede verwijsrelaties met verschillende tweedelijnsvoorzieningen.

           

Contact

Spoednummer 0573-401260 toets 1
 

Apotheekhoudende huisartspraktijk D. de Iongh

Westermark 2
7245 DC Laren
Telefoon:
0573-401260
Fax:
0573-402713
E-mailadres:
apotheekdeiongh@westermark.nl
Routebeschrijving >